.

Informacje o projekcie

PROJEKT „ZAWODOWY KIEROWCA – PODSTAWĄ BRANŻY TRANSPORTOWEJ" realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem Projektu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia przewozów towarów i osób 105 (99M;6K) przedsiębiorców i pracowników 50 (40Mikro;7Małych;3Średnich) firm z branży transportowej (BT) z woj. wielkopolskiego

Cele szczegółowe to:

 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 60 (2K,58M) przedsiębiorców oraz pracowników 50 (40Mikro;7Małych,3Śr.) firm BT z woj. wielkopolskiego w zakresie kierowcy samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C, C+E, Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej).
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 45 (4K,41M) przedsiębiorców oraz pracowników 50 (40Mikro;7Małych,3Śr.) firm BT z woj. wielkopolskiego w zakresie kierowcy autobusu (prawo jazdy kat. D, Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:

 1. Kurs prawo jazdy kat. C
 2. Kurs prawo jazdy kat. C+E
 3. Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. C
 4. Kurs prawo jazdy kat. D
 5. Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona w ramach kat. D

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień:

 • kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona)
 • kierowcy autobusu (kurs kat. D, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona)

Zapewniamy:

 • kurs, badania lekarskie, badania psychotechniczne
 • doświadczonych trenerów i instruktorów
 • materiały szkoleniowe
 • posiłek podczas zajęć teoretycznych
 • egzamin (jednorazowo)
 • zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia teoretyczne (zwrot kosztów dojazdu przewidziany jest dla uczestników, których dojazd na zajęcia teoretyczne przekracza 40 km w każdą ze stron)

Termin realizacji Projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kursy odbywać się będą we Kaliszu i prowadzone będą przez
Auto Szkołę WOTA.