.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja uczestnika (pracownik): plik

Formularz de minimis (przedsiębiorca): plik

Formularz zgloszeniowy (przedsiębiorca): plik

Formularz zgloszeniowy uczestnika (pracownik): plik

Lista kandydatow (przedsiębiorca): plik

Oświadczenie o de minimis (przedsiębiorca): plik

Oświadczenie spr finansowe (przedsiębiorca): plik

Oświadczenie uczestnika (pracownik): plik

Regulamin projektu: plik

Regulamin zwrot dojadu (pracownik): plik

Umowa szkoleniowa (przedsiębiorca): plik

Zaświadczenie o zatrudnieniu (przedsiębiorca): plik